KP SUKCES Chorzów

       
Składka klubowa na basenie jest płatna z góry do 10- go każdego miesiąca i wynosi:

grupa początkująca - 70 zł. (treningi trzy razy w tygodniu)
grupa juniorska młodsza - 80zł. (treningi cztery razy w tygodniu)
grupa juniorska starsza - 100 zł. (siedem razy w tygodniu)

Składka za drugie dziecko w klubie wynosi 50 zł.


Składki należy wpłacać na konto:

ING Bank Śląski 65 1050 1243 1000 0090 3014 7053


z odpowiednim dopiskiem:

"Składka Klubowa, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc za który jest dokonana wpłata".

Powyższe składki zostały uchwalone decyzją Zarządu i Członków Klubu.

Nieobecność na treningach nie upoważnia do pomniejszania składek klubowych.